O nás

Samotným upratovaním sa zaoberáme od roku 2010.

V začiatkoch sme poskytovali upratovacie služby na základe živnostenského oprávnenia (Ičo:45626961).

Počas tohto obdobia sme prešli určitým vývojom, kde na začiatku sme sa zaoberali viacmenej len upratovaním vchodov bytových domov a jednorázovým upratovaním po stavebných prácach a podobne, neskôr sme sa začali venovať upratovaniu kancelárií a obchodných priestorov.

Kombináciou zodpovedných, spoľahlivých ľudí a modernej upratovacej techniky dokážeme dosiahnuť hlavný cieľ našej činnosti, ktorým je maximálna spokojnosť nášho zákazníka.

Všetci naši zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Naša firma používa najmä systém TASKI od svetovo uznávanej firmy Johnson Diversey, ktorý aplikujeme u našich zákazníkov. Tento systém je riešenie na čistenie a ošetrovanie podláh, sanitárnych priestorov a interiéru a Vám ponúka :

  • komplexný systém na každý druh podlahy a znečistenia
  • čistiace a ošetrovacie prostriedky, stroje a pomocné náradie
  • vysokú kvalitu produktov švajčiarskej výroby
  • odbornosť a profesionálny prístup
  • minimalizáciu nákladov na čistenie
  • neustále inovácie