Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby

Upratovanie

  • pravidelné upratovanie (denné, týždenné, mesačné)
  • pravidelné upratovanie bytových a nebytových priestorov
  • pravidelné upratovanie administratívnych priestorov

Dezinfekcia

Spoločnosť CleanSMART s.r.o. poskytuje kompletnú dezinfekciu priestorov. Zabezpečíme dezinfekciu domácností, administratívnych budov, výrobných hál, dopravných prostriedkov, kultúrnych, verejných a športových priestorov.

Máte záujem o niektorú zo služieb? Kontaktujte nás!